CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


Chwilotwch drwy ein gwefan neu drwy ôl-rifynnau o'n cylchgrawn

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Ynys Lawd, Mehefin 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gweithgareddau'r Tymor: Ionawr - Mehefin 2016
Teithiau yn cychwyn am 10-30yb. (os na nodir yn wahanol)
a’r sgyrsiau am 7-30yh.

Ionawr 23
Taith yn ardal Penmon a Biwmares gyda Gwen Richards
Cyfarfod ym maes parcio Traeth Llanddona SH566 806.

Chwefror 3
Sgwrs: Kelvin Jones Modrwyo yng ngwlad Noa

Chwefror 27
Taith i Ddyffryn y Fawddach dan arweiniad Rhys Gwyn
Cyfarfod ger cwt y Bâd Achub yn y Bermo SH611 157

Chwefror
Taith i Ynys Hilbre
Dyddiad i’w drefnu (yn ddibynnol ar y llanw). Bydd bws mini i’n cario.

Mawrth 3
Sgwrs: Rheon PritchardAdar Uganda

Mawrth 19
Taith ym Mhontllyfni a Dinas Dinlle dan arweiniad Rhys Jones
Cyfarfod am 10-00 yn y maes parcio bach ym Mhontllyfni (SH435526)

Ebrill 7
Sgwrs: Twm Elias Adar Bala? Na, adar Bali

Ebrill 16
Taith i Ynys Hir.
Cyfarfod yng ngwarchodfa'r RSPB Ynys Hir

Mai 16, 17 neu 18 (yn amodol ar y tywydd)
Côr y Bore Bach
yn ardal Llandecwyn dan arweiniad Haf Meredydd
Cychwyn yn gynnar, gynnar yn y bore – manylion i ddilyn.

Mai 28
Taith yn Nyffryn Nantlle dan arweiniad Gareth
Jones (Adar Eryri)
Cyfarfod ym maes parcio Talysarn

Mehefin 11
Taith Ynys Lawd dan arweiniad Rhodri Dafydd
Cyfarfod ym maes parcio RSPB Ynys Lawd

 

Cysylltiadau â gwefannau eraill a fydd
yn debyg o fod o ddiddordeb i chi -