Sadwrn, Mai 6, 2023:

Taith yn ardal Llandecwyn

dan arweiniad Twm Elias

Lluniau: Dafydd Paul + Gareth Jones

Pabi Cymreig

Ffa'r gors

Gwlydd melyn mail

Blodyn gwynt

Blodyn coeden afalau

Blodyn y gog

Llaethlys (gwyn eu lliw)

Llaethlys

Suran y coed

Eglyn cyferbynddail

Blodau'r dderwen

Pabi Cymreig

Bwtsias y gog

Barcutiaid

Delor y cnau

Plas Llandecwyn

Pibydd y dorlan (ymhell ar draws Llyn Tecwyn Isaf )