CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


 

Sadwrn, Mehefin 9, 2018:
Adar Aberffraw (arweinydd Eifion Thomas)

Lluniau: Gareth Jones

Siglen fraith

Gwenoliaid y bondo yn casglu mwd

Da gweld cynnifer o ddrudwy yno, adar y gaeaf yn unig ydynt mewn llawer ardal bellach

byddai yn reit anodd adnabod y cyw ar ei ben ei hun...

Ehedydd

Corhedydd y waun

Llinos

mae yn ddigywilydd i dynnu dy dafod pan fydd rhywun yn tynnu dy lun..

Clochdar y cerrig

 

Pioden fôr

Dryw bach

Creyr glas gyda gwylan benwaig yn y cefndir

Cwtiad torchog

Yr oeddem yn methu â deall pam ei bod yn cynhyrfu o'n gweld...
Yna, fe welsom hwn!

Gwenoliaid y glennydd

Gwylan benddu

Môr wenoliaid allan ymhell

Gwyddau gwyllt

Blodau a thegeirianau'r gwanwyn

Glaniodd hwn ar goes Dewi wrthi i ni fwyta.
Nid oedd mor fawr ac y mae'r llun yn ei awgrymu!