CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


 

Sadwrn, Mawrth 10, 2017:
Ardal Dysynni

Lluniau: Huw Dafydd a Gareth

Uchafbwynt y diwrnod oedd gweld pâr o hebogiaid tramor yn paru (lluniau Huw)

Castell y Bere

Siglen fraith

Robin goch

Ffynnon y castell a madfall y dw^r

.

Dysgu hanes Mary Jones a'i Beibl

Creyr glas

Bilidowcar yn mynd am Graig yr Aderyn

Bilidowcar lewcistig ar y Graig

Barcud coch

Chwiwellod yn aber yr afon yn Nhywyn