CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


 

Sadwrn, Hydref 27, 2018:
Adar Caergybi (arweinydd Rhys Jones)

Lluniau: Gareth a Huw Dafydd

Titw cynffon hir

Titw tomos las

Cudyll coch

Mwyalchen

Coch dan adain

Gylfinir

Mulfran werdd

Gwylan benddu

Gwylan môr y canoldir

Gwylan môr y canoldir gyda gwylanod penddu o'i chwmpas

Rhostog

Pibydd coesgoch

Pibydd coesgoch a chwtiad torchog yn y cefndir

Hwyaden lygad aur

.

Robin goch

Bran dyddyn

Hwyaid gwyllt

Colomenod y coed

Ynysoedd y Moelrhoniaid

Cuddliw da John ac Eifion!

Tonnau'n torri