CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


 

Sadwrn, Mehefin 17, 2017:
Mynydd Cilan - arweinyddion Gwennan a Gareth

Lluniau: Gareth

Dwy fursen yn paru

Llyffant

Corhedydd y waun

Ehedydd ifanc

Llinos

Clochdar y cerrig

Ehedydd

Daeth dolffiniaid heibio tra'r oeddem yn bwyta ein cinio

Gwylogod ar y graig

Wy y gwylog

Gwylogod ar y môr

Bran goesgoch

Paru...

Pelen - llawn blew a gweddillion chwilod

Ehedydd arall

Clochdar y cerrig ifanc

Corhedydd y waun

Dryw

.

Bwncath