CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


Ardal Conwy

Sadwrn, Tachwedd, 2012:
ArdalConwy (arweinydd Rhodri Dafydd)

Lluniau: HUW DAFYDD

Corhwyaden a gwylan benddu ger y warchodfa yng Nghonwy

Piod môr a chwtiad llwyd yn Llandrillo yn Rhos

Ymlaen wedyn i Gaerhun.. a gweld haid o goch-dan-adain yn bwydo yn y fynwent.