CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


 

Sadwrn, Ebrill 6, 2019:
Adar Cors Ddyga, Sir Fôn (arweinydd Gareth Jones - Adar Eryri)


Lluniau: Gareth

Bod y gwerni...

yn hela...

... yn arddangos

Bras y cyrs

Clochdar y cerrig

Cornchwiglen

Gwyddau gwyllt

Gylfinir (wedi ei modrwyo)

Hwyaden wyllt

Hwyaden lydan-big

Hwyaden gopog

Chwiwellod

Corhwyaid

Gwenoliaid y glennydd

Corhedydd y waun

Siff saff

Creyr glas

Bwncath

Creyrod bach gyda'r gwyddau gwylltion

Titw mawr