CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


Cors Ddyfi

Mercher, Mehefin 25, 2014:

Lluniau:

Prysurdeb y man bwydo

Bras y cyrs - y ceiliog ac yna yr iâr

.

Ji binc