CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


 

Sadwrn, Ebrill 28, 2018:
Adar Glyn Rhonwy (arweinydd Gareth - Adar Eryri)

Lluniau: Gareth a Huw Dafydd

Bras melyn

Gwybedog brith

Telor yr helyg

.

Telor penddu

Gwybedog brith

Ji binc

Bras yr eithin

Gwybedog brith

Telor yr helyg

Siani lwyd

Tinwen y garn

Cyw cigfran newydd ddeor

Gareth wedi gosod 50+ o flychau nythu. Heb y metel, fe dyllodd wiwer lwyd ei ffordd i mewn.

.

Y byncar!

Tipyn o'i hanes i'w gael yma -

CLICIWCH

a fideo i'w gweld yma -

CLICIWCH

.