CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


 

Sadwrn, Tachwedd 18, 2017:
Adar Y Gogarth ac RSPB Conwy

Lluniau: Huw , Gareth a Twm

Y glesyn

Bronfraith

Robin goch

Coch y berllan

Carlwm

Clochdar y cerrig yn ddall i'r gyflafan fawr!

Mwyalchen

Corhedydd y waun

Cornchwiglod

Hebog tramor

Bran dyddyn

Gwylan benwaig ifanc

Crëyr Mawr Gwyn

Gylfinir a choesgoch

Titw cynffon hir

Gwyach bach

Dryw pen fflamgoch

Cap inc