CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


 

Sadwrn, Rhagfyr 4, 2016:
Ardal Moelfre (arweinydd Eifion)

Lluniau: Huw a Gareth

Moelfre
Gwêl lanw a’r gwylanod – yn hwylio’n
Nhawelwch y diwrnod,
A gwêl lain un gŵr a’i glod,
A’r cwch sy’n gwylio’r cychod.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huw Dafydd