CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


 

Sadwrn, Mai 13, 2017:
Adar Cwm Nantcol (arweinydd Rhodri Dafydd)

Lluniau: Gareth a Huw

Gwybedog brith - yn cynhyrfu pan aeth tylluan frech i glwydo mewn twll mewn hen dderwen

Tingoch

Olion dyfrgi

Y gôg

Dim golwg o fwyalchen y mynydd

Bras y cyrs