CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


 

Sadwrn, Mai 26, 2018:
Adar Nebo (arweinydd Twm Elias)

Lluniau: Gareth a Huw Dafydd

Y gog

Llwydfron

Llinos bengoch

Clochdar y cerrig - ceiliog ac wedyn yr iâr

Corhedydd y waun

Ydfrain yn poeni cigfran

Cigfran

Hwyaid gwylltion, gwyddau Canada a chigfran

Y Dresal

Titw yn glanhau ei nyth

Y gog eto

Twm - y Samariad Trugarog (neu yn ymarfer bod yn fatador)