CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


 

Sadwrn, Hydref 29, 2016:
Adar Pwllheli (arweinydd Gareth Jones)

Lluniau: Gareth a Huw Dafydd

Uchafbwynt y diwrnod! Mwy o luniau yn is i lawr...

Bilidowcar

Crêyr bach

Crêyr glas

Cwtiad y traeth

Siglen lwyd

Coesgoch

Gylfinir

Rhostog gynffon-ddu

Gylfinir

Gylfinir dipyn yn fwy na'r rhostog a'r gwylanod penddu

Pibyddion y mawn

Glas y dorlan

... gyda physgodyn yn ei big

Hwyaden ddanheddog

Hwyaid yr eithin a gwylanod penddu

Chwiwellod

Cor-hwyaid

Gwylan benddu

... wedi colli ei phen!

Colomenod yn gorffwys dan y bont