CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


Harbwr Pwllheli
Tachwedd, 2013:

Lluniau: Huw Dafydd a Gareth Jones

Yr oedd un darn ar ôl.
Ble'r oeddet ti Twm?????