CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


Glynllifon
Sadwrn, Mai 1, 2010:
(arweinydd Siân Jones)

Creyr Glas ar y nyth

Olion cnocell ar y blwch nythu a welir ar y chwith

 

=========================================================================

Dirgelwch yr het yn y mwd

Wrth ymlwybro drwy bellafoedd coed Glynllifon, daeth y fintai ddewr ar draws cors dywyll.

Yr oedd Siân wedi bod yn dychryn pawb gyda'i straeon arswyd rai funudau ynghynt.
Gyda'r son am y 'mausoleum' a'i ysbrydion yn dal yn ein meddyliau, fe welsom rywbeth yn symud yng nghanol y mwd.....

Gwelsom HET yn y mwd ... ac fe ddechreuodd SYMUD tuag atom!!!!

Yr oedd rhywbeth oddi tanddi!!!!!!!!!!!!!!

Ac yr oedd yn dod allan o'r mwd ... a thuag atom..........