CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


 

Nos Wener, Gorffennaf 1af, 2011:
Mynydd Mynyllod (o Landderfel) (arweinydd Dafydd Roberts)

 

Gwelsom sawl ysgyfarnog yn cuddio yn y borfa