CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


 

Sadwrn, Ebrill 9, 2011:
Llangollen a Sir Ddinbych (arweinydd Gareth Jones - Adar Eryri)

Roeddem yn cyfarfod ar bont Llangollen am 6:00 y bore!
I fyny a ni am Eglwyseg i weld y Grugieir Duon....

Grugieir duon

Ar y dechrau, nid oeddem yn gweld dim, ond yr oedd swn y grugieir i'w glywed yn amlwg.
Ar ôl cerdded ychydig i fyny'r lôn, fe welsom rai o'r grugieir ar ochr arall y mynydd.
Daeth mwy i'r amlwg wrth i'r wawr dorri.

Dyma rai lluniau drwy lens y camera, ond yr oedd yr olygfa drwy sgôp Gareth yn llawer gwell.

Ar ôl aros am sbel yn nhawelwch y gwawrio, ymlaen â ni i chwilio beth arall oedd i'w weld.
I ychwanegu at y rhai duon, fe welsom hefyd rai grugieir a hedfanodd Bwncath, Bôd Tinwen, Gwalch March a Gwalch Glas heibio.
Gwelsom nifer o adar bychan - llawer o Bila Gwyrdd.
Siom oedd cael tarfu ar y tawelwch gan griw o rhyw ugain o "twitchars" go iawn oedd yn chwilio am Delor Dartford oedd wedi ei weld yn yr ardal.

Ymlaen a ni wedyn dros Fwlch yr Oernant ble y cawsom sioe anhygoel gan bâr o hebogiaid tramor

Ar ôl cinio wrth gaffi'r Ponderosa, ymlaen â ni i Goedwig Clocaenog ble y gwelsom nifer o adar eraill - yn eu plith y Gylfin Groes hon oedd yn swil iawn o'r camera!

Nid oedd Gareth yn fodlon â hon, felly ymlaen â ni at Lyn Brenig gan obeithio gweld mwy, ond dim lwc yno.
Wrth fynd dros Fynydd Hiraethog, gwelsom Gudyll Coch a Barcud Coch.
Gwelsom nifer o farcutiaid a bwncathod eraill wedyn yn mhen uchaf cwm Ysbyty Ifan.

Diwrnod RHAGOROL... Gwelsom gyfanswm o 56 gwahanol rhywogaeth o adar.
Diolch yn fawr iawn Gareth.

Os ydych chi am gael diwrnod gwerth chweil, trefnwch ddiwrnod gyda Gareth drwy ymweld â -

www.birdsofsnowdonia.com