CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


 

Sadwrn, Mehefin 22, 2013:
Ardal Pistyll a Charreg Llam

Lluniau: Huw Dafydd

Hugan yn cael ei phoeni gan wylan benwaig

Bilidowcars wrth Garreg Llam

Chwilen - Yr Esgob Du

Corhedydd y graig a'i chyw

Geifr yr Eifl

 

Brain coes-goch

Olion pori y geifr ar yr eithin

Tinwen y garn