CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


Sadwrn, Ionawr 8, 2011:
Adar Porthmadog a Borth y Gêst (arweinydd Twm Elias)

Lluniau: Huw Dafydd a Gareth Jones

Chwiwell

Hebog Tramor yn gorffwyso

Cornchwiglod

Pioden Fôr

Oes yna y fath beth a Pioden Big-ddu?

.

Jacdo

Coesgoch

Gw^ydd Canada

Ar ddiwedd y daith, rhaid rhoi'r byd yn ei le...