CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


Ardal Talsarnau
Sadwrn, Ionawr 11, 2014:
(arweinydd Huw Dafydd)

Lluniau: Huw, Rhys a Gareth

Hebog tramor

Cigfran

.

Creyr bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coesgoch

Clochdar y cerrig

Cudyll bach

Cen cynffon twrci

Gwelodd Sian y bwncath hwn er gwaethaf ei guddliw gwych

Bras y cyrs

Tua ugain o wyddau gwyran ymhlith cannoedd y wyddau Canada

Mae'r llun hwn yn dangos y gwahaniaeth rhwng y ddau aderyn yn dda