CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


 

Sadwrn, Mehefin 14, 2014:
Ynys Lawd a Mynydd Twr

Lluniau: Gareth

Sêr y diwrnod!

Hebog tramor

Diolch i Tomos, Nia ac Eifion am ein harwain

 

Gwylogod (yn bennaf) ar y clogwyn

Yr oedd yna ambell i lurs (ar y chwith - tywyllach)

A fedrwch ddod o hyd i'r llurs yn y llun nesaf?

Ar y môr, yr oedd mwy o'r llurs nac o'r gwylogod

Yr oedd ambell i aderyn drycin y graig (ar y dde)

Gwelsom dipyn llai o frain coes-goch na'r disgwyl

Ymlaen tuag at fynydd Twr (dim to bach!)

Corhedydd y waun (gweler y coesau oren)

Clochdar y cerrig

Llwyd-fron yn canu nerth esgyrn ei ben!

.

Enw'r gwas neidr hwn ydyw y picellwr praff Libellula depressa (broad bodied chaser)

Y bwrned 6-smotyn Zygaena filipendula (6-spot burnet)

Beth oedd yn gyfrifol am hyn?

+

Chweinllys Ynys Cybi - blodyn melyn tebyg i lygad y dydd mawr melyn a dail gwyrddlas golau
Tephroseris integrifolia, is-rywogaeth maritima
Blodyn prin iawn sydd ddim ond i’w gael ar Ynys Cybi, ac yn unlle arall yn y byd!

Diwrnod BENDIGEDIG... a theisen Eifion yn goron ar y cwbl !