CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES

Sadwrn, Tachwedd 16, 2019:
Adar Talsarnau

Lluniau: Gareth

Criw da wedi dod ynghyd

Gwyddau - llwyd a Canada

Piod môr, gylfinir, pibydd y mawn, coesgoch

Hwyaden frongoch

Bedd Mari'r Fantell Wen yn eglwys Llanfihangel y traethau Darllenwch ei hanes

Drudwy

Coch dan adain

Socan eira

Robin goch

Aderyn to

Nico

Corhwyaden

Creyr glas

A seren y diwrnod... DYFRGI