CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


 

Sadwrn, Ebrill 7, 2018:
Adar RSPB Ynys-Hir

Lluniau: Huw Dafydd a Gareth

O'r diwedd dyma arwyddion o'r gwanwyn - Gwennol

Telor yr helyg

Bilidowcar

Pibydd coesgoch a chornchwiglen

Bronfraith

Gwyddau - Canada a gwyran

Titw penddu

Bras y cyrs

Crehyrod bychain

Daeth un o'r adar yn agos iawn atom!

... a dyma pam! Yr oedd nyth un o'r gwyddau Canada reit wrth ochr y llwybr.

Gweddillion un o'u hwyau

Ffwng tebyg i flodfresych!