CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


 

Sadwrn, Mehefin 23, 2018:
Adar Porth Ysgaden

Lluniau: Gareth a Huw Dafydd

Morlo llwyd

Wyau pioden fôr

Corhedydd y graig

Aderyn to

Adar drycin y graig

Gwylan gefnddu fwyaf

Gwylan benwaig (ifanc)

Mulfrain

Roedd tri cyw yn y nyth, ac ar ôl edrych yn fanwl, sylwi bod modrwy ar ei choes.
Ai hon oedd un o'r cywion a fodrwyodd Tony Cross yn 2014 yn union yr un lle tybed?

Mulfran ac un ifanc

Credir mai bilidowcar ifanc ydyw hwn - traed duon (rhai golau sydd gan y mulfrain)

Nico

Corhedydd y waun

Gwelsom SAITH creyr glas yn codi ac yn mynd allan uymhell dros y môr

Dryw

Llinos

Pelen - mwy o BLASTIG ynddi na dim arall.

Un o'r llawer o degeiriannau a welsom