FFURFLEN YMAELODI
Aelodaeth blwyddyn o Gymdeithas Ted Breeze Jones yn cynnwys derbyn rhifynnau o’r cylchgrawn Llygad Barcud drwy’r post.


Enw:          ……………………………………………………………………………………………………………..
Cyfeiriad:   ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………..
Côd post: ………………………
Rhif ffôn: ………………………………………………………….
Cyfeiriad e-bost: …………………………………………………..@......................................................................
Aelodaeth unigol: £10
Aelodaeth teulu: £12
Siec yn amgaeedig: (    )  Rwyf WEDI cyflwyno ffurflen Taliad Sefydlog i’m banc: (   ) Ticiwch

Mae taliad sefydlog yn llawer mwy hwylus.
Os ydych yn cytuno i wneud hyn, dylech gwblhau y ffurflen Taliad Sefydlog a’i CHYFLWYNO I’CH BANC.
Er mwyn i ni allu gweld bod eich taliad sefydlog wedi’n cyrraedd a wnewch roi yr enw sydd ar eich cyfrif yn y banc
(NID ydym eisiau rhif y banc nac unrhyw fanylion heblaw am yr enw  e.e. J&G Edwards).
Enw eich CYFRIF BANC: ……………………………………………………………………………………………………………..

============================================================================================================================

Cwblhewch y ffurflen hon a’i dychwelyd ynghyd â’r taliad (os nad ydych yn gwneud Taliad Sefydlog drwy’r banc) i -
Mr Huw Dafydd Jones,    Erw Deg, Tyddyn Du, Dyffryn Ardudwy,
Gwynedd, LL44 2DW

============================================================================================================================
TALIAD BANC SEFYDLOG
Fe allwch wneud trefniant i dalu eich tâl aelodaeth blynyddol i'r Gymdeithas drwy archeb banc.
Dylid cyflwyno y ffurflen hon i’ch banc.
________________________________________________________________


Annwyl Reolwr Banc
Taler i gyfrif Cymdeithas Ted Breeze Jones, Rhif 21733427, Banc HSBC, 62 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9LN (Côd 40-37-13)
y swm o £ ........ (mewn geiriau: ....................... punt ) yn awr ac yna ar Dachwedd 1af bob blwyddyn oddiar hynny hyd nes clywir yn wahanol.

Llofnod:        ...................................................................................................
Enw llawn:    ...................................................................................................
Cyfeiriad:      ...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Côd Post:      ................................................

Enw a chyfeiriad eich banc:         .........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Rhif eich cyfrif :       ..................................................................
Côd sortio y banc: .......... - .............. - ................