Hafan Lluniau Cysylltwch Llygad Barcud Ymunwch



  Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ystod Taith Gweilch Glaslyn, Mehefin 2023


     Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ystod Taith Llandecwyn, Mai 2023

     Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ystod Taith Dewi i Martin Mere, Mawrth 2023

     Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Porthmadog, Rhagfyr 2022

     Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Talsarnau, Tachwedd 2019

      Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Craflwyn, Gorffennaf 2019

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Llyn Tecwyn a Llenyrch, Mehefin 2019

Cliciwch YMAi weld lluniau a dynnwyd yn ardal Trefor, Mai 2019

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yng nghwm Stradllyn, Mai 2019

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yng nghoed Tan-y-Bwlch, Ebrill 2019

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yng Nghors Ddyga, Ebrill 2019

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Pwll y Gele, Chwefror 2019

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ym Mhwllheli, Ionawr 2019

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Llangefni, Tachwedd 2018

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Caergybi, Hydref 2018

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Trawsfynydd a'r Ganllwyd, Medi 2018

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Porth Ysgaden, Mehefin 2018

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Aberffraw, 2018

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Nebo, 2018

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yng Nghwm Cywarch, Mai 2018

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yng Nglyn Rhonwy, Llanberis, Ebrill 2018

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yng ngwarchodfa'r RSPB yn;Ynys-Hir,Ebrill 2018

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yng Nghors Ddyga, mis Mawrth

Cliciwch YMAi weld lluniau a dynnwyd yn ardal Porthmadog, Rhagfyr

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Llandudno, Tachwedd 2017

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardalUwchmynydd, Hydref 2017

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardalTrawsfynydd, Medi 2017

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ym;Mynydd Cilan, Mehefin 2017

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yngNghwm Nantcol, Mai 2017

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal 'Stiniog, Ebrill 2017

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Afonwen, Ebrill 2017

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Bangor, Mawrth 2017

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn Nyffryn Dysynni, Mawrth 2017

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Dinas Dinlle, Ionawr 2017

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Porthmadog, Rhagfyr 2016

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Moelfre, Rhagfyr 2016

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn RSPB Conwy, Tachwedd 2016

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ym Mhwllheli, Hydref, 2016

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Ynys Lawd, Mehefin 2016

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Talsarn, Mai 2016

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Llandecwyn;wrth wrando ar Gôr y Bore Bach

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yng ngwarchodfa'r RSPB yn Ynys Hir, Ebrill 2016

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Dinas Dinlle, Mawrth 2016

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Y Bermo, Chwefror 2016

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Penmon, Ionawr 2016

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Porthmadog, Nadolig 2015

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Malltraeth/Niwbwrch, Tachwedd 2015

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yng Nghors Ddyfi, Awst 2015

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Cilan, Mehefin 2015

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yng Nghoedydd Aber, Mai 2015

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ym Maentwrog, Ebrill 2015

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn Martin Mere, Mawrth 2015

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn Nyffryn y Fawddach, Chwefror, 2015

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn Nyffryn Conwy, Ionawr, 2015

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ym Mhorthmadog, Rhagfyr, 2014

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn Llandanwg, Tachwedd 2014

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar Enlli, Medi 2014

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn y Canolbarth, Awst 2014

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yng Nghors Ddyfi,Mehefin 2014

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn Ynys Lawd, Mehefin 2014

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn Nolwyddelan Ebrill 2014

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yng Nghaer Belan, Mawrth 2014

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn Nglan Conwy, Chwefror 2014

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn Nhalsarnau, Ionawr 2014

Cliciwch;YMA i weld lluniau a dynnwyd ym Mhorthmadog, Rhagfyr 2013

Cliciwch;YMA i weld lluniau a dynnwyd ym Mangor, Tachwedd 2013

Cliciwch;YMA i weld lluniau a dynnwyd ym Mhwllheli, Tachwedd 2013

Cliciwch; YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Pistyll, Mehefin 2013

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Afon Mawddach, Mehefin 2013

CliciwchYMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Cwm Nantcol, Mehefin 2013

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd Mai 2013 yn ardal 'Stiniog

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar daith o gwmpas aber yr afon Mawddach, Chwefror 2013

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar daith ardal y ;Cob, Rhagfyr 2012

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar daith ardal Conwy, Tachwedd 2012

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar daith ardal Maentwrog, Mai 2012

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar daith ardal Llanberis, Ebrill 2012

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar daith ardal Talsarnau, Mawrth 2012

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar daith ardal Dinas Dinlle, Chwefror 2012

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar daith ardal Malltraeth, Ionawr 2012

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar daith yn ardal Llandderfel, Gorffennaf 2011

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar daith ;Cors Ddyfi, Mai 14eg, 2011

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar daith Llangollen, Ebrill 9fed, 2011

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar daith Gwarchodfa Conwy, Chwefror 12fed, 2011

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar daith Cob 200, ar hyd glannau'r Glaslyn, Ionawr 8fed, 2011

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar daith Traeth Cricieth, Rhagfyr 11eg 2010

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar daith Aber Ogwen a Bangor, Tachwedd 13eg 2010

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar daith Ynys Lawd a Chemlyn, Mehefin 19fed 2010

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar daith Llanberis, Mai 15fed 2010

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar daith Glynllifon, Mai 1af 2010

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar daith Allt y Benglog, Rhydymain, Ebrill 17, 2010

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar daith Talsarnau Mawrth 27, 2010

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar daith mis Chwefror 2010 o gwmpas Llyn Elsi, Betws y Coed.

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd ar daith mis Rhagfyr 2009 o gwmpas Porthmadog a Borth y Gęst.

Cliciwch YMA i weld lluniau rhai o'r adar a welsom ar deithiau eraill diweddar a cliciwch YMA i weld mwy o luniau cyffredinol.