Hafan Lluniau Cysylltwch Llygad Barcud Ymunwch


Ar gyfer eleni eto, ein tâl aelodaeth yw
£10 i oedolyn neu
£12 ar gyfer teulu cyfan

Gallwch argraffu ffurflen ar gyfer
taliad uniongyrchol o'ch banc drwy glicio YMA
Ar ôl ei chwblhau, postiwch hi i Huw Dafydd (cyfeiriad isod).
Bydd gwneud hyn yn golygu na wnewch anghofio adnewyddu ymhen y flwyddyn.

Gallwch hefyd ymaelodi drwy gysylltu â'n Trysorydd, Huw Dafydd a gofyn iddo am ffurflen
ymaelodi neu fe allwch anfon siec iddo (taladwy i "Gymdeithas Ted Breeze Jones")

Mr Huw Dafydd Jones,
Erw Deg,
Tyddyn Du,
Dyffryn Ardudwy,
Gwynedd,
LL44 2DW

Manteision ymaelodi: