Hafan Lluniau Cysylltwch Llygad Barcud Ymunwch

Cymdeithas Ted Breeze Jones

Logo

Gweithgareddau’r Tymor:

Hydref 2019 – Ionawr 2020

Mae ein gweithgareddau i gyd wedi eu gohirio ar hyn o bryd oherwydd y feirws

Mae'n teithiau i gyd yn cychwyn am 10-30 y.b. (os na nodir yn wahanol) a’r sgyrsiau am 7-30 y.h.

Ionawr 11:
Taith ar lannau Menai
Cyfarfod yn y maes parcio sydd y tu ôl i siop Morrisons yng Nghaernarfon SH481 632 LL55 1BD

Chwefror 15:
Taith yn ardal Y Foryd, Caernarfon gyda Gareth Jones (Adar Eryri) Cyfarfod ger Eglwys Sant Baglan SH454608 – LL54 5RA

Chwefror 29:
Taith yn ardal Morfa Dyffryn/Llandanwg Cyfarfod yn y maes parcio wrth eglwys Llandanwg am 10:40 SH569282 – LL46 2SD (rhag ofn y bydd rhai am ddod ar y trên)

Mawrth 21:
Taith er cof am Dewi – mewn bws (di-gôst) i Martin Mere – manylion i ddilyn

Ebrill 4:
Taith ym mharc Glynllifon dan arweiniad Sian Jones Cyfarfod yn y maes parcio Parc Glynllifon SH454555 – LL54 5DY

Ebrill 18:
Gwarchodfa Cors Dyfi Cyfarfod yn y maes parcio (gellir trefnu i rannu ceir yn nes at yr amser) SY20 8SR

Mai 2:
Taith yn ardal y Bontddu dan arweiniad Rhys Gwynn Cyfarfod yn y gilfan wrth Fferm Ty’n Twll, Y Bontddu SH678189 LL40 2UG

Mai 16:
Taith i Lyn Efyrnwy (trefnir i rannu ceir)

Mai 23:
Taith yn ardal Abergwyngregyn Cyfarfod yn y maes parcio Coedydd Aber SH664718 – LL33 0LP

Mai 30:
Taith yn ardal y Migneint dan arweiniad Gethin Elias Cyfarfod ger Ffynnon Eidda SH762437

Mehefin 13:
Taith yn ardal Cors Ddyga dan arweiniad Rhys Jones Cyfarfod yn y maes parcio’r warchodfa SH463726 – LL65 1YH

Mehefin 27:
Taith yn ardal Tudweiliog Cyfarfod yn y gilfan, ychydig ar ôl mynd drwy’r pentref SH233363 – LL53 8PF