CYMDEITHAS

TED BREEZE JONES


Chwilotwch drwy ein gwefan neu drwy ôl-rifynnau o'n cylchgrawn

Cliciwch YMA i weld lluniau a dynnwyd yn ardal Porth Ysgaden, Mehefin 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gweithgareddau'r Tymor: Ionawr - Gorffennaf 2018
Teithiau yn cychwyn am 10-30yb. (os na nodir yn wahanol)
a’r sgyrsiau am 7-30yh.

Ionawr 13:
Taith yn ardal yr afon Dwyryd
Cyfarfod ym maes parcio Minffordd (trofa Portmeirion) LL48 6HG SH 596 384.

Ionawr 16:
Sgwrs gan Dr Paula Roberts (Prifysgol Bangor) ym Mhlas Tan y Bwlch am 7:30

Chwefror 6:
Sgwrs gan Haf Meredydd am ei thaith ddiweddar i India ym Mhlas Tan y Bwlch am 7:30

Chwefror 10:
Taith yn ardal Aber Ogwen
Cyfarfod yn ymyl y gylchfan wrth fynedfa Castell Penrhyn LL57 4LB SH 597 709.

Mawrth 17:
Taith Cors Ddyga
Cyfarfod ym Mhentre Berw ger canolfan Holland Arms LL60 6LA SH 479 719

Ebrill 7:
Taith Ynys-hir
Cyfarfod yng ngwarchodfa RSPB Ynys-hir SY20 8TA SN 681 961

Ebrill 28:
Taith yn ardal Llanberis dan arweiniad Gareth Jones – Adar Eryri
Cyfarfod yn y gulfan ger Gwesty Lake View rhwng Llanberis a Chwm y Glo LL55 4EL SH 567 612

Mai 12:
Taith Cwm Cywarch
Cyfarfod wrth y Llew Coch, Dinas Mawddwy SY20 9JD SH 858 148

Mai 26:
Taith yn ardal Nebo dan arweiniad Twm Elias
Cyfarfod wrth Ysgol Nebo LL54 6EE SH 479 505

Mehefin 9:
Taith yn ardal Aberffraw
Cyfarfod yn ymyl Pont Aberffraw LL63 5DX SH 356 690

Mehefin 23:
Taith yn ardal Tudweiliog
Cyfarfod yn y gulfan ar y chwith, yn syth ar ôl gadael y pentref LL53 8PF SH 231 362

Gorffennaf 14:
Taith Ynys Lawd, Caergybi
Cyfarfod ym maes parcio’r RSPB, Ynys Lawd LL65 1YH SH 207 822

Gobeithir trefnu dwy daith ychwanegol:
Taith Côr y Bore Bach yn ardal Llandecwyn (ar fore braf yn nechrau Mai) a thaith i warchodfa’r RSPB
wrth Llyn Efyrnwy – gwyliwch eich negeseuon e-bost am fanylion.

 

Cysylltiadau â gwefannau eraill a fydd
yn debyg o fod o ddiddordeb i chi -